`In regio zuidoost Brabant is een heel nieuw fietsnetwerk opgezet. Er zijn ruim 100 extra knooppunten bijgekomen en zo’n 370 fietspanelen zijn vervangen met een actueel kaartbeeld. Dankzij de nieuwe panelen kunnen fietsers met meer plezier door het Brabantse land fietsen. In de nieuwe panelen is er de mogelijkheid voor beacon-technologie: een innovatie met route-app die ervoor zorgt dat fietsers actuele omgevingsinformatie kunnen ontvangen. Deze kwaliteitsimpuls is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Waar vind je dit ? 22 stukjes Belgie in Nederland en 8 stukjes Nederland in Belgie ?

Inderdaad in het tweelingdorp Baarle Hertog (Belgie) en Baarle Nassau ( Nederland) .. Het grondgebied van beide gemeenten loopt met name in de kern van Baarle flink door elkaar.
Er zijn 22 exclaves van Baarle-Hertog in Baarle-Nassau en 8 exclaves van Baarle-Nassau in Baarle-Hertog.
Een aantal van deze Nederlandse exclaves vormen weer enclaves binnen de Belgische enclaves in Nederland.
Door de unieke constructie van 2 landen in 1 dorp, zijn de winkels ook op zondag open.Mede omdat de winkels in België wel open mogen zijn op zondag.
Baarle-Nassau had vroeger twee stations welke onderdeel uitmaakten van het ‘Bels lijntje.’ Een in het dorp zelf en een bij het gehuchtje Baarle-Nassau Grens.

Het huis met 2 huisnummers.

In Baarle geldt voor de inwoners de voordeurregel. Deze houdt in dat de plaats van de voordeur bepaalt in welke gemeente de bewoners van het pand zijn ingeschreven, en bij welke nutsvoorzieningen (telefoon en elektriciteit) men zich moet aansluiten. De plaats van de voordeur wordt aangegeven door de huisnummerbordjes, waarop de nationale driekleur is weergegeven. Aan de straat ‘Loveren’ vindt u een woning met twee huisnummers: het Belgische nummer 2 en het Nederlandse nummer 19. De grens loopt hier dwars door de voordeur.

De Nederlandse Kerk
De Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk is een katholieke parochiekerk die zich bevindt aan de Nieuwstraat, gemeente Baarle Nassau, Nederlands dus. Deze ‘Hollandse kerk’ is sinds 1860 de parochiekerk van Baarle Nassau. Deze kerk was goedkoop en eenvoudig opgebouwd met “Belse” steen. Omdat geen geld meer overbleef voor meubilering, is de kerk ingericht met giften van diverse kerkelijke instanties uit de omgeving. Sinds 1932 is deze kerk vergroot in een massaal aandoende moderne stijl, die een groot contrast vormt met het oude gedeelte. Als een van de twee kerken van Baarle, bepaalt de Nederlandse kerk de skyline van Baarle.

De Belgische Kerk,  Tot in de 19e eeuw behoorden de beide Baarles en omliggende dorpen tot dezelfde parochie die onder deze St. Remigiuskerk viel. Deze “Belse” kerk in Kempische Gotiek heeft een toren van ruim 46 meter hoog die is uitgerust met een karakteristieke uivormige bol en versierd met kalkzandstenen. De 19 stijlvolle gebrandschilderde ramen van de kerk zijn tussen 1959 en 1970 vervaardigd door de Antwerpse tekenaar en glazenier Jos Hendrickx. Sinds 16 september 1942 is de St. Remigiuskerk een beschermd monument. De buitendeuren van de kerk zijn iedere dag geopend van 10 – 17 uur. Via glazen deuren is het interieur te bekijken.